Karma Nedir? ( Kısa Bir Bakış )

İnsanın eylemleri sebep - sonuç (etki - tepki) ilkesi çerçevesinde, ruh var oldukça, bu yaşamda veya bir sonraki yaşamda kendisini mutlaka etkileyecektir.

Karma Nedir? ( Kısa Bir Bakış )

    Karma sözcüğü Sanskrit dilinde ''yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak'' anlamlarına gelen ''kri'' sözcüğünden türemiştir.

         Karma bir terim olarak; Hinduizm, Budizm, Jainizm, Taoizm, Sihizm ve Teozofi' de kullanılmaktadır.

    Karma, bir insanın hem fiziksel hem de zihinsel eylemlerinin yine o kişiyi etkileyeceği inancına dayanmaktadır. İnsanın eylemleri sebep-sonuç (etki-tepki) ilkesi çerçevesinde, ruh var oldukça, bu yaşamda veya bir sonraki yaşamda insanı mutlaka etkileyecektir. Bu açıdan bakılırsa, Hint dinlerinde bulunan Samsara (yeniden doğuş) inancıyla bağlantılı olduğu görülür. Hint dinlerinde yer alan ''Karma'' ya göre; insanın eylemlerinin yine o insanı etkilediği şeklindeki ilişki Tanrı'dan kaynaklanmaz. Bu, kendi kendine işleyen bir sistemdir.

     Karma, yeniden doğuş döngüsü (Reenkarnasyon) içerisinde insanın eylemlerinin yine o insanı etkileyeceği şeklinde işleyen bir sistem olduğuna göre; ulaşılmak istenen son amaç reenkarnasyon döngüsüne girmeden Karma'nın sona ermesidir.

Budizm'e Göre Karma Yasası 

       Budizm'e göre tüm eylem ve düşünceler Karma'yı oluşturarak yaşama yön verir. Budist öğretisinin amacı ise Karma'ya daha fazla neden olmayıp sebep-sonuç döngüsüne son vermektir. Bu kapsamda, Karma'ya neden olmamak için Karma'ya yol açan sebeplerin bilinmesi gerekir. Olumsuz Karma'ya yol açan sebepler; hırs (lobha), öfke ve nefret (dosa), cahillik (moha) tir. Olumlu Karma'ya yol açan sebepler ise; alçak gönüllülük, insaniyet (şefkat ve iyilik) ve anlayıştır.

       Bir eylem veya düşüncenin Karma'yı nasıl etkileyeceği, o eylem veya düşüncenin temelinde yatan amaca (cetana) göre belirlenir. Bazı eylem veya düşünceler ise Karma etkisine neden olmayabilir.

       Budizm'e göre Karma Yasasını daha iyi anlayabilmek için şu sözler açıklayıcıdır: ''Her kim bir başkasına eziyet ediyor ve buna rağmen iyi bir yaşam arzu ediyorsa, o kişi bir sonraki yaşamında asla mutlu olmayacaktır. Her kim diğerleriyle iyi anlaşıyorsa ve iyi bir yaşam arzu ediyorsa, o kişi bir sonraki yaşamında mutluluk bulacaktır.'' (Dhammapada, M.Ö. 3. yüzyıl - Buddha'nın Öğretileri) 

Karmik Plan 

       Zen sisteminde karma yasası, insanın önceki veya şimdiki yaşamlarında yaptıkları  ve düşündükleriyle karşılaşmasıdır. 

       Yapılan veya düşünülen şeylerin karşılığı yani sonuçlarının planlı ve programlı bir sistem içinde düzenlenmiş şekline ''Karmik Plan'' denir.

Tepkin Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow