Gemini Man - İkizler Projesi (2019)

Who will save you from yourself?

Mükemmel bir asker nasıl olur sizce? Yetenekli, hem bedenen hem de zihnen güçlü, kendisine verilen emirleri sorgulamadan harfiyen yerine getiren bir asker... Belki başka unsurlar da sayılabilir ama sadece bu unsurları bünyesinde taşıyan dahi çok kimse yoktur. Henry Brogan ise bunlardan biri. Orduya yazıldıktan sonra asıl yeteneğinin savaşmak olduğunu keşfeden Brogan, değişik cephelerde görev yaptıktan sonra kalitesini fazlasıyla gösterir. Orduya katılmış genç bir asker olarak toydur henüz. Hayatı sorgulamaya başlamamıştır. Şüpheleri yoktur. Kendisini diğer herkesten ayıran yeteneğini kullanmanın verdiği mutluluk ve inandığı vatan görevi uğruna elinden gelenin en iyisini yapar. Pek çok madalya aldığı askerliğinin sonunda ise devletin gizli servisinde suikastçı olarak çalışmaya devam eder. Zamanla yeteneklerini daha da geliştiren Brogan, dünya çapında bir numara olur. 

Ellili yaşlarına kadar bu şekilde çalışır. Kendisine verilen son görevinde hızlı trende seyahat eden bir adama suikast düzenlemesi istenir. Hem de oldukça uzak bir mesafeden. Daha önce dört usta keskin nişancının ayrı ayrı başarısız olduğu bu görevi Brogan başarıyla yerine getirir. Ama kendi gözünde başarısız olmuştur. Adamı kafasından vurmak istediği halde boynundan vurarak öldürür. Bu son işinden sonra emekli olmaya karar verir. Üstleri bu haberi hoş karşılamaz. Ellerindeki en iyi adam emekli olmak istemektedir. Brogan, artık yaşlandığını, son işini de bir hata yapmasına rağmen şans eseri başarıyla tamamladığını ama bu yaptığı işin hata kabul etmeyecek bir iş olduğunu söyler. Ancak emekliye ayrılma isteğindeki asıl neden başkadır. Yıllar boyunca pek çok insan öldürmüştür. İşlediği bunca cinayet ruhunda asla kapanmayacak izler bırakır. Yaptığı iş yüzünden sevilmeme, reddedilme korkusuyla bir kadınla hiç yakınlaşmamıştır. Bir sevgilisi veya karısı hiç olmamıştır. Kendisi evlenmek, çocuk sahibi olmak istemektedir aslında. Ama kendine benzeyen bir başka insanı dünyaya getirme konusunda da tereddütleri vardır. Yalnız başına geçirdiği onca yıl boyunca mutlu olduğu tek an, yerde uzanıp silahını ateşlemeyi beklediği o kısacık andır. Elinde yeteneğinden başka hiçbir şey yoktur. Asker olarak ve daha sonra gizli servis suikastçısı olarak geçirdiği yıllar içinde Brogan bir insan olarak olgunlaştıkça sorgulamaya başlar. Şüpheleri vardır artık. Yaşlandıkça yaptığı işin anlamını daha iyi anlar. Aldığı onca canın yükünü omuzlarında taşır sürekli. Aynaya bakmaz olur zamanla. Kendini görmek istemez. Uyku sorunları yaşar. Gecenin bir vakti dehşet dolu kabuslarla uyanmak normali haline gelmiştir. Öldürdüğü kişilerle ilgili kabuslardır bunlar ve çocukluğu ile ilgili kabuslar. Küçüklüğünde babasının aşırı katı tavırları da onda olumsuz izler bırakmıştır. Daha sonra babasının evi terk etmesiyle çocukluğunun büyük kısmı annesiyle geçer. Bir nevi babasız büyüyen Brogan annesinin her kendine bakışında babasını görüp bundan acı duyması nedeniyle evden ayrılıp orduya yazılmıştır. 

Brogan emekli olur ama gizli servis ajanları tarafından prosedür olarak izlenmektedir. Bir gün askerden eski bir arkadaşı ile irtibata geçer ve aldığı son suikast işinde kendisine yalan söylendiğini öğrenir. Brogan' a hızlı trende öldürdüğü kişinin biyolojik silah geliştiren bir terörist olduğu söylenmiştir. Ama aslında gizlice yürütülen bir projeden ayrılmak isteyen bir bilim adamıdır. Brogan' ın bu bilgiye ulaştığını öğrenen ve söz konusu gizli projeyi yürüten gizli servis üyeleri Brogan' ı öldürmeleri için özel tim gönderir. Bu timin başarısız olması üzerine ise Brogan' ın peşinden tek bir suikastçı gönderilir. Brogan' ın hiç de beklemediği biridir bu. 

Henry Brogan gibi mükemmel denebilecek bir asker dahi zamanla yaşlanır ve yeteneklerinde azalma olur. Mükemmel bir asker, üstün yeteneğin yanında hiç şüphe taşımaz, sorgulamaz ve görevlerini eksiksiz yerine getirir. Mükemmel bir askerin duygulara ihtiyacı yoktur. Tek yapması gereken hedefini etkisiz hale getirmektir. Peki ya Brogan gibi mükemmele yakın bir asker hiç yaşlanmasa? Hep genç kalsa ve gençliğinin o toyluğu ve kendine güveniyle kendisine verilen görevleri yerine getirmeye devam etse? Daha da iyisi, zaten üstün yetenekli olan Brogan gibi bir askerin duyguları ve geçmişte yaşadığı olumsuz tecrübeler de benliğinden çıkarılsa? Daha atletik ve daha güçlü olsa? Hadi bir adım daha öteye gidelim: Geçmişinin izlerini taşımayan ve duyguları görevlerini yerine getirmesine engel olmayacak üstün yetenekli Brogan' lardan bir ordu olsa? Brogan gibi bir askerin bütün yeteneklerine sahip ve artı olarak görevine engel olabilecek duygulardan arındırılmış askerlerden oluşan bir ordu? İşte bu sorular bir gizli servis üyesinin aklına gelir. Yaklaşık yirmi yıl önce Brogan' dan aldığı DNA örneği ile gizli proje olarak Brogan' ın klonunu yapmıştır. Bu klonu kendi doğru bildiği şekilde eğitip yetiştirir. Yaşlanan Brogan' ın aksine kendi mükemmel askerini oluşturur. 

Dünyanın dört bir yanında savaşan Amerikan askerlerinin ölmesi yerine Henry Brogan' ın klonları olan mükemmel askerlerin savaşması daha iyi olmaz mı? Bu şekilde hiçbir Amerikalı aile, evladını kaybetmek zorunda kalmaz. Bu şekilde, mükemmel askerlerden oluşan bir orduyla bütün teröristler etkisiz hale getirilebilir. Bu düşünceyle Brogan' ın ilk klonundan sonra başka bir klon daha üretilir. İlk klonda hala duygular vardır. Hala insandır bu klon. Bu yüzden aranan mükemmeliyette değildir. İkinci klondan ise duyguları da alınır. Hem ruhen hem de fiziken hiçbir şey hissetmeyen bir klondur bu. İnsandan çok bir silahtır. 

İnsan yaşamıyla bu şekilde oynamak, filmde geçen ibareyle, DNA teknolojisi ile Tanrıyı taklit etmek ne kadar doğru peki? Projeyi yöneten iki gizli servis üyesi dahi sıradan insanlar değiller mi? Duygu ve düşünce sahibi ve binbir kusurla dolu iki insan. Aç gözlü, hırslı, muhtemelen vicdanen yeterince gelişmemiş ve hatalı düşüncelere sahip olabilecek sıradan insanlar. Bu insanların bu gibi bir gücü mutlak doğru için kullanacaklarını beklemek mantıklı mı? Günümüz insanı hala çok genç, toy ve tecrübesiz, ahlaki olarak yeterince gelişmemiş iken böyle bir gücü eline alırsa insanoğlu yok oluşa sürüklenmez mi?

Bu gizli projeyi yürüten gizli servis üyesi, projenin aldığı boyutları görüp çekilmek isteyen bilim adamını terörist diye yanıltıcı bilgi vererek öldürtür. Kendi tarafını tutmayanı, kendi inanç ve düşüncesini paylaşmayanı terörist ilan ederek etkisiz hale getirmek, öldürmek insanın henüz ne kadar da cahil ve toy olduğunu göstermez mi? Teknoloji insan klonlamaya imkan verdiği halde dünyanın önde gelen bilim adamlarını, doktorları veya Nelson Mandela gibi öne çıkan figürleri klonlamak yerine neden bir asker klonlansın? Teknolojinin bu imkanı daha fazla insanı kurtarmak için kullanılabileceği halde, insanoğlunun gelişmesine, daha iyi yarınları görebilmesine imkan sağlayabileceği halde neden daha fazla insanı daha etkili şekilde  öldürmek için kullanılsın? Bu bile günümüz insanının ahlaki, vicdani ve fikri toyluğunu gösterir. Zayıf ve kırılgan olan insanoğlu inandığı bazı şeyleri körü körüne takip etmek yerine, sorgulamadan kabul etmek, kendisine söyleneni aynen yerine getirmek yerine daha çok sorgulamalı. Düşünmeli, süpheye düşmeli, ahlak ve vicdanını geliştirmeli. Kendi gibi düşünmeyen insanları, kendi çıkarları için öldürmek veya etkisiz hale getirmek yerine temel bazı insani değerlerden hareket ederek yaşam hakkı başta olmak üzere bir insanın insan olmasından kaynaklı haklarını korumaya almalı ve geliştirmeli.  Teknolojiyi diğer insanları öldürmek için değil kurtarmak için kullanmalı. İnsanoğlu olarak büyümenin ilk göstergesi bu olabilir. 

İnsanlar olarak yaşamımız boyunca pek çok hata yaparız. Bunlardan bazıları bir insanı öldürmek, ona zarar vermek gibi geri dönüşü olmayan ve çok ciddi hatalar olduğu gibi bazıları da yanlış meslek tercihi gibi daha masum hatalar olabiliyor. Brogan, hayatı boyunca diğer insanların tecrübe etmemesi gereken pek çok şeyi tecrübe etmiştir. İnsan öldürmüş, kendini diğer insanlardan uzak tutmuş, bir aile kurmamış, yapıcı olmaktan çok yıkıcı bir yaşam sürmüştür. Ancak bunları tecrübe ettikten sonra bu tecrübelerin, kararların, hataların yaşamı üzerindeki etkilerini öğrenir. Bütün bu tecrübeler ilerleyen yaşlarında bilinci ve vicdanı üzerinde gittikçe ağırlaşan bir yük olmuştur. Bunlar Brogan' ın gözünde çok ciddi hatalardır çünkü sonuçlarını ilk elden bilir. Bu yüzden kendi klonu olan Junior ile tanışıp aralarını düzelttiklerinde bu hataları Junior' ın da yapmaması, kendi gibi bir hayat sürmemesi için onu durdurur. Bütün tecrübesi ve olgunluğuyla, henüz genç ve masum olan Junior' ı geri dönülemez bir hata yapmaktan alıkoyar. Böylece gelecek nesil olan genç bir insanı korumuştur. Yanlış mesleği seçmek gibi diğer masum hataları Junior bizzat kendisi de tecrübe edebilir. Bundan pek de zarar görmez. Bu gibi hatalardan dönüş mümkün. Ama geri dönüşü mümkün olmayan bir hatadan kaçınması gerek. Hangi hataların geri dönülemez olduğu da geçmişte yaşamış insanların tecrübelerine bakarak az çok anlaşılabilir. Gençler geçmişin tecrübelerine bakıp ders almalı. Yaşlılar, tecrübe sahipleri ise; tecrübelerini gençlerin faydalanabilmesi için, ölümlerinden sonra dahi yeryüzünde kalacak ve erişilebilecek şekilde bir yazıya, resme dökmeli veya teknolojik cihazlara kaydetmeli. 

İnsanoğlunun tarihi de bundan ibaret değil mi? Tarih boyunca insanlar sürekli bir şeyler tecrübe ettiler. Bu tecrübeleri, bunlardan çıkardıkları dersleri yazıya döktüler veya sözlü anlatılarla kendilerinden sonra gelecek daha genç ve saf insanlara aktardılar. Onların kendi yaptıkları hataları tekrarlamayıp çıkardıkları sonuçlara göre hayatlarına daha iyi yön verebilmeleri için. 

Geçmişin tecrübelerinden dersler çıkarıp geri dönülemez hatalar yapmamaya çalıştığımız, bunun için çabaladığımız sürece insanlık olarak gelişiriz ve yıkmaktan çok inşa ettiğimiz bir geleceğe doğru yürürüz. 

Not: Filmin çekiminde kullanılan teknoloji sayesinde baş karakter Will Smith' in daha genç halini görebildik. Oldukça etkileyici. 

Not 2: 'Gemini Man' filmin orjinal adı. Filmin adını Türkçe' de İkizler Projesi olarak değiştirmişler. Çok da farklı değil aslında. 'Gemini Man' i Türkçe' ye doğrudan çevirmeye çalışırsak ikiz adam veya ikizi olan adam olarak çevirebiliriz. 

Emrah Özer - 22.09.2021

Tepkin Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow