SHTF Ne Anlama Gelir / Hangi Durumlarda Kullanılır

SHTF neyin kısaltması ve ne demek sorularına cevap bulabilirsiniz bu içerikte.

SHTF Ne Anlama Gelir / Hangi Durumlarda Kullanılır

"SHTF" kısaltması, "Shit Hits The Fan" ifadesinin baş harflerinden oluşur. Bu ifade, genellikle acil durumlarda veya kriz anlarında kullanılan argo bir ifadedir. Hızla gelişen olumsuz bir durumun kişiyi ciddi bir sıkıntıya sokması durumunu anlatır. Bu tür durumlar; felaketler, doğal afetler, toplumsal olaylar, ekonomik krizler veya başka bir tür kaotik senaryoda ortaya çıkabilir. Bir felaket, kriz veya ciddi sorun ortaya çıktığında kullanılabilecek "Shit Hits the Fan" ifadesi, olayların kontrolden çıktığı ve karmaşıklaştığı anlamını taşır.

Ancak bu ifade, günlük yaşamımızda zaman zaman karşılaştığımız doğal afet, toplumsal olay veya ekonomik krizlerin her birinde kullanılmaz. Bunların ve diğer kaotik olayların çok daha büyük ölçekli gerçekleşmesi nedeniyle toplumsal düzenin sarsıldığı durumlarda kullanılır. İnsanların can ve mal güvenliklerinin olmadığı, kimi zaman hayatta kalma mücadelesi dahi verdikleri durumları argo bir şekilde ifade etmek için kullanılan ifadedir. Örneğin; 1929 Dünya Ekonomik Depresyonu veya İkinci Dünya Savaşını ifade etmek için SHTF ifadesi yerinde olur. 

1929'daki Büyük Buhran' a benzer bir ekonomik depresyon, olası bir savaş hali, covid gibi ve hatta daha ciddi bir salgın hastalık halinde nüfusun çok büyük kesimi o güne kadar alıştığı hazır yaşamı ister istemez kaybedebilir. Örneğin; acıktığınızda yemek yiyebilmek için markete gidip parasını ödeyip yiyecek malzemesi alırsınız. Ama ya paranız olduğu halde satın alabilecek bir şey bulamazsanız? Ya şehre su sağlayan barajlar zarar görse veya elektrik olmadığı için su pompaları çalışmasa veya su kaynakları kirlendiği için birden sular kesilse? Sayısız insanın üst üste yaşadığı şehrin göbeğinde günlerce yetecek kadar su bulabilir misiniz? Bu gibi durumlarda ilgili birimleri protesto etseniz bile bu sorunun hemen çözüleceği garantisini kim verebilir? Her geçen gün ise sizi ve daha da kötüsü (varsa eğer) bakmakla yükümlü olduğunuz ailenizin hayatını riske atar. 

Kimi insanlar bu gibi olası riskler için henüz imkanları varken hazırlık yapmayı seçiyor. Olur da yemek veya su bulmak sıkıntı olursa aç susuz kalmamak için gıda ve su depolamaktalar. Yemeğin ve suyun nasıl daha uzun süreli ve güvenli saklanabileceği konusunda araştırma yapıp bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Ayrıca, nasıl kendi yiyeceklerini yetiştirebilecekleri, tehlikeli durumlarda nasıl davranılabileceği, savunma teknikleri, doğada hayatta kalma gibi bilgi ve tecrübeleri edinip olağanüstü bir durumda lazım olabilecek eşyaları da şimdiden satın alıp depoluyorlar. Bu gibi riskler karşısında hazırlık yapan bu insanlara ''Prepper'' deniyor. Türkçe' de ''Hazırlıkçılar'' diyebiliriz. İşte, SHTF ifadesini de genellikle bu hazırlık yapan insanlar, gerçekleşmesini bekledikleri olumsuz durumları ifade etmek için kullanmakta.   

SHTF terimi, çeşitli durumlarda kullanılabilir. Örneğin:

  1. Doğal Afetler: Büyük doğal afetler, örneğin depremler, kasırgalar, tsunamiler gibi olaylar sonucunda, bir bölgede altyapının çökmesi, acil durum hizmetlerinin işlevsiz hale gelmesi ve insanların hayatta kalma mücadelesine girmesi durumlarında "SHTF" ifadesi kullanılabilir.
  2. Toplumsal Olaylar: Toplumsal olaylar, örneğin isyanlar, kitlesel gösteriler, çatışmalar ve toplumun düzeninin bozulduğu durumlarda "SHTF" ifadesi kullanılabilir.
  3. Ekonomik Krizler: Büyük ekonomik krizler, para birimlerinin değer kaybetmesi, enflasyon, işsizlik artışı gibi durumlar, insanların geçim sıkıntısı yaşadığı zamanlar olduğunda "SHTF" ifadesi kullanılabilir.
  4. İç Savaş ve Çatışmalar: Bir ülkede iç savaş veya çatışmaların patlak verdiği durumlarda "SHTF" ifadesi kullanılabilir.
  5. Daha Kurgusal Haller: Henüz gerçekleşmese de gerçekleşme ihtimali olduğu düşünülen nükleer savaş, zombi salgını, uzaylı istilası gibi hallerde de "SHTF" ifadesi kullanılabilir. 

"SHTF" nin Türkçe Çevirisi:

"SHTF" kısaltması İngilizce'deki "Shit Hits The Fan" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu ifadenin doğrudan Türkçe çevirisi argo ve küfür içermektedir. Yine de Türkçe'ye birebir çevirecek olursak "dışkı fana çarparsa" gibi bir ifadeyle çevrilebilir.

Bu çevirideki "fan" kelimesi Türkçe'deki anlamı olan "hayran" anlamında kullanılmaz. Buradaki "fan", basitçe "tavan vantilatörü" veya "hava sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan bir vantilatör" olarak ifade edilebilir. Bu ifade, vantilatöre çarpan şeyin her tarafa dağılarak sebep olacağı olumsuz sonucu anlatmaktadır. Olağanüstü durumun veya sorunun ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığı durumları mecazen anlatan bu ifade,  İngilizcede bir olayın ani ve beklenmedik bir şekilde kötüleştiği durumu ifade ederken kullanılmaktadır.

SHTF' nin birebir Türkçe çevirisi her ortamda kullanılamayabilir. Birebir çevirisinden çok ne anlama geldiğine bakarsak; "İşler Ters Gider", "İşler Karışır" veya ''İşler Sarpa Sarar'' şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir.  

"SHTF" İfadesi Kim Tarafından ve Ne için Kullanılır:

"SHTF" ifadesinin modern popülerliği, genellikle afet filmleri ve kıyamet sonrası (post-apokaliptik) senaryoların popüler kültürdeki artışı ile ilişkilendirilebilir. Bu tür filmler ve televizyon dizileri, zorlu koşullarda hayatta kalma ve bu olası koşullara hazırlık konularına ilgi duyanları etkilemiştir. "Shit hits the fan" ifadesi, genellikle hazırlıkçılar, survivalistler (olağanüstü durumlarda hayatta kalma konusuyla ilgilenenler) veya acil durum planlaması yapan kişiler arasında sıkça kullanılır. Bu kişiler; felaketler, doğal afetler, toplumsal olaylar, ekonomik krizler veya başka bir tür kaotik senaryoya karşı hazırlıklı olmak, gıda, su ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak, koruyucu ekipmanlar edinmek gibi adımlar atarak kendilerini ve sevdiklerini korumak için önlemler alırlar. 

Acil durum hazırlığı ve hayatta kalma kültürüyle yakından ilişkili olan bu ifadenin popülerliği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlıkçılar ve survivalistler arasında, son yıllarda artmıştır. Bunun nedeni ise pek çok kişinin tahmin edebileceği gibi Covid-19 salgını. Dünya genelinde, tutulan kayıtlara göre, neredeyse yedi milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 salgınında. "Shit hits the fan"  ifadesinin belirttiği olağanüstü duruma iyi bir örnek olan Covid salgını pek çok kişiye toplumsal düzenin ne kadar kolay sarsılabileceği ve hatta dağılabileceğini bizzat yaşatarak gösterdi. Dünya genelinde ölen sayısız insan, toplumsal hizmetlerdeki aksamalar, yiyecek ve temel yaşam malzemelerinin üretimindeki ve naklindeki sorunlar, panik halinde alışveriş yaparak ihtiyacından fazlasını bir anda alan insanların kendinden sonra gelenlere o maldan hiç bırakmaması, yağmalanan marketler ve boş raflar... Salgın sırasında ve hatta salgından sonra da artmaya devam eden gıda fiyatlarındaki artış ve salgın nedeniyle zarar gören ekonomiler de bir yana.

İşte, Covid-19 gibi salgın hastalıklarda veya doğal afet, savaş gibi durumlarda ani ve beklenmedik şekilde gelişen şartların yaşamı zorlaştırması, insan hayatını tehdit edecek seviyeye gelmesi durumlarını anlatır SHTF (Shit hits the fan) ifadesi. Bu gibi olumsuz durumlar gerçekleşmeden önce, henüz imkan ve zaman varken, parça parça da olsa en kötü ihtimal halinde kendilerini ve sevdiklerini korumak için hazırlık yapan insanlar tarafından kullanılmaktadır SHTF ifadesi. 

SHTF Prepper ise gerçekleşme riski bulunan olumsuz durum gerçekleşmeden önce öngörülen olumsuz şartlara hazırlık olarak tedbir amaçlı yiyecek, içecek ve diğer lazım olabilecek malzeme ve eşyaların depolanması, hazırlanması ile uğraşan; kısacası hazırlık yapan kişilere denir. 

Covid-19' u bizzat tecrübe ettiniz. Daha kötüsünün olmayacağına mı inanıyorsunuz?!

Tepkin Ne?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow