Küresel Düzeyde İnsan Haklarına Genel Bir Bakış

Birleşmiş Milletler, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' nin insan hakları çerçevesinde ilişkisini anlatan kısa bir açıklama.

Küresel Düzeyde İnsan Haklarına Genel Bir Bakış

       Bir dünya örgütü olarak kurulan Birleşmiş Milletler (BM), dünyaya hitap etmesi amacıyla 1948 yılında, tüm insanların sahip olduğu ortak evrensel hakları içeren Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi' ni hazırlamıştır.

       Jus Cogens kuralı olarak kabul edilse dahi esasen bir yaptırım gücü olmayan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi' nin yayımlanmasından sonra değişik kıtalarda insan haklarını fiilen korumak amacıyla çeşitli uluslararası örgütler kurulmuştur.

       Evrensel İnsan Hakları' nı fiilen korumak ve uygulamak amacıyla kurulan uluslararası örgütlerden bizim açımızdan en önemlisi Avrupa Konseyi' dir. Avrupa Konseyi kurulduktan sonra ise konseyin anayasası görevini üstlenecek  ve uluslararası bağlayıcılık gücü olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzenlenmiştir.

       Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa Konseyi' nin bir üyesi olduğu için Avrupa İnsan Hakları Sözlemesi hükümleriyle bağlıdır ve bu sözleşme hükümleri gereği sözleşmede yer alan insan haklarını ihlali halinde sorumlu tutulur.

       Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' nde düzenlenen ve bağlayıcılık gücü olan hükümlere uyulup uyulmadığını denetlemek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adlı bir organa sahiptir.

       Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi' ni kabul ederek Avrupa Konseyi' nin üyesi olan devletler sözleşme hükümlerini ihlal ederlerse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yargılanıp sorumlu tutulurlar.

Tepkin Ne?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0